Browsing Tag

წმიდა ისიდორე სამთავნელი მოძღვრის კურთხევით

დღეს ღირსი იოანე (თორნიკე) მთაწმიდელის (X) ხსენების დღეა

ღირსი თორნიკე იყო ქართლის სპასალარი. სახელოვანი და ბრძოლებში წარმატებული, ქველი და უებრო რაინდი გამორჩეულად უყვარდა მეფე დავით კურაპალატს, მაგრამ ღვთისთვის სათნომყოფელმა უმჯობესი გამოირჩია - მონაზვნობის ღვაწლი იდო თავს და ულუმბოს მთას…