Browsing Tag

ქართული მწერლობა

გიორგი გოგილაშვილმა ეროვნულ ბიბლიოთეკას რაფიელ ერისთავის პირადი ბიბლიოთეკის წიგნი: „ქართული მწერლობა…

ახალგაზრდა ბიბლიოფილმა გიორგი გოგილაშვილმა ეროვნულ ბიბლიოთეკას გადასცა რაფიელ ერისთავის პირადი ბიბლიოთეკის წიგნი: ზაქარია ჭიჭინაძე. "ქართული მწერლობა მეჩვიდმეტე საუკუნეში". ტფილისი. 1888 წ. ავტორის მიძღვნითი წარწერით რაფიელ ერისთავისადმი.…