კატეგორია

უფლებები

როგორია საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეზე პასპორტის გაცემის წესები

საქართველოს მოქალაქის პასპორტის მიღება საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს მოქალაქეს ქვეყანაში ჩამოსვლის გარეშე შეუძლია. ასეთ შემთხვევაში პასპორტის მიღების სამი გზა არსებობს: მოქალაქეს შეუძლია მიმართოს საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ…

უკანონო მიგრაციის რისკები და საფრთხეები

ადამიანები ერთი ადგილიდან მეორეში უხსოვარი დროიდან გადაადგილდებოდნენ, თუმცა მიგრაციის ფორმები, საშუალებები, ხერხები იცვლებოდა და იღებდა სხვადასხვა სახეს. დღეს მსოფლიოში უკანონო მიგრაცია ერთ-ერთი წამყვანი პრობლემათაგანია. სამწუხარო რეალობაა,…

საქართველოს მოქალაქეობის შენარჩუნების მოთხოვნის ვადა 2020 წლის 31 დეკემბრამდე გახანგრძლივდა

საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებას მოაწერა ხელი. ცვლილების თანახმად, საქართველოს მოქალაქეობის შენარჩუნების მოთხოვნის ვადა 2020 წლის 31 დეკემბრამდე…

ჩემი უფლებები – როგორ არეგულირებს კანონი ცილისწამებას

10 ოქტომბრის ჩანაწერი (2017 წელი) – კონსტიტუცია ადგენს, რომ ყოველ ადამიანს აქვს სიტყვის და აზრის თავისუფლება. ეს უფლება არ არის აბსოლუტური და მისი შეზღუდვა დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი იგი სხვათა უფლებებს ლახავს. საქართველოში…

ვინ იცავს საქართველოში საავტორო უფლებებს – ინტერვიუ გიგა კობალაძესთან

თანამედროვე სამყაროში, როდესაც ინტერნეტსივრცის საშუალებით ინფორმაციის, მუსიკის, ნახატის, ხელოვნების ნიმუშისა თუ ნაწარმოებიდან ამონარიდის მოძიება და გამოყენება  ყველასათვის ხელმისაწვდომი გახდა, საავტორო უფლებების დაცვა არც ისე მარტივია.…