ქართული ლიტერატურის მუზეუმში ბრაილის შრიფტით გამოცემული „ვეფხისტყაოსნის“ პრეზენტაცია გაიმართა

საქართველოს უსინათლოთა კავშირის კულტურის, განათლებისა და სპორტის ცენტრმა ბრაილის შრიფტით გამოსცა „ვეფხისტყაოსანი“ 1966 წლის გამოცემის მიხედვით, რომლის მხოლოდ ორი ეგზემპლარია შემორჩენილი. 3 დეკემბერი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საერთაშორისო დღეა. სწორედ ამ თარიღს მიეძღვნა წიგნის პრეზენტაცია, რომელიც გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის მუზეუმში გაიმართა.

ბრაილის შრიფტით გამოცემული „ვეფხისტყაოსნის“  ეგზემპლარები გადაეცა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას, შოთა რუსთაველის საზოგადოებას, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, საქართველოს უსინათლოთა კავშირსა და ქ. თბილისის 202-ე უსინათლოთა სკოლა-პანსიონს. წიგნი ხელმისაწვდომი იქნება ყველა დაინტერესებული პირისათვის. მნიშვნელოვანია, რომ გამოცემა დაეხმარება მოსწავლეებსა და სტუდენტებს, ასევე – ლიტერატურის მოყვარულ უსინათლო მკითხველებს დამოუკიდებლად მუშაობაში, რაც ხელს შეუწყობს მათ ინტეგრაციასა და სრულფასოვან განათლებას.

შოთა რუსთაველის 800 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, 1966 წელს ბრაილის შრიფტით დაიბეჭდა „ვეფხისტყაოსნის“ 100 ეგზემპლარი, რომელთაგან შემორჩენილი მხოლოდ ორი ეგზემპლარიდან ერთი ინახება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსთაველის კაბინეტში, ხოლო მეორე – უსინათლოთა კულტურის, განათლებისა და სპორტის ცენტრის ბიბლიოთეკაში, ვინაიდან „ვეფხისტყაოსანი“ არის სასკოლო პროგრამაში.

 „ვეფხისტყაოსნის“ ბრაილის შრიფტით გამოცემა კულტურის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული კონკურსის – „ინკლუზიური სახელოვნებო პროექტების ხელშეწყობა“ – გამარჯვებული პროექტია. წიგნი დაიბეჭდა სტამბაში „ტიპლოპოლიგრაფია“.

კომენტარები

კომენტარი

სხვა სიახლეები