საბიბლიოთეკო სისტემა Sierra-ში სულ 75000-ზე მეტი ახალი ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერი შეიქმნა

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ინფორმაციით, 2022 წელს ეროვნული ბიბლიოთეკის ფონდს შეემატა:

15653 წიგნი;

19 424 გაზეთი;

7867 ჟურნალი;

163 რუკა;

833 სანოტო გამოცემა;

371 CD, DVD და გრამფირფიტა;

145 დისერტაცია;

302 რეფერატი და ნაშრომის ციფრული ვერსია;

ფურცლოვანი გამოცემების ჯგუფურად დამუშავებული 178 ერთეული (კალენდარი, პლაკატი, აფიშა, მოსაწვევი, მისალოცი, ღია ბარათი, ფლაერი, სარეკლამო კატალოგი, საარჩევნო ატრიბუტიკა, კონფერენცია-სემინარების პროგრამები და სხვ.).

2022 წლის განმავლობაში საბიბლიოთეკო სისტემა Sierra-ში სულ შეიქმნა 75000-ზე მეტი ახალი ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერი!

კომენტარები

კომენტარი

სხვა სიახლეები