ბაგრატიონთა კახეთ – ჰერეთის შტოს გენეალოგია

„წარმოჩენა ჱერთა კახთა მეპატრონეთა და მეფეთა უწინარეს და შემდგომთა“

ბაგრატიონთა კახეთ-ჰერეთის შტოს გენეალოგია. იწყება მეფე ალექსანდრე მცხეთის აღმაშენებლით და მთავრდება ერეკლე მეფის შვილიშვილებით, მათ შორის მოხსენიებულია „დავით მემკვიდრე“ და „ცოლი ამისი ელენე“

გენეალოგია შედგენილია დავით თუმანიშვილის მიერ 1826 წელს.
საისტორიო კრებული, 1813-1826

დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში.

კომენტარები

კომენტარი

სხვა სიახლეები