ვის შეუძლია პოლონეთის საზღვრის კვეთა 2020 წლის 21 ივლისიდან

პოლონეთში ქართული დიასპორის ინფორმაციით, პოლონეთის საზღვრის კვეთა 2020 წლის 21 ივლისიდან არსებული მდგომარეობით შემდეგია:

  1. საზღვარი ევროპის ქვეყნებთან

2020 წლის ივნისის შუა რიცხვებიდან ევროკავშირის შიდა საზღვარზე (მაგ. ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან საზღვრებში) არ ხორციელდება შემოწმება. არ არსებობს სანიტარული შემოწმება და არ არის საჭირო კარანტინის გავლა ევროკავშირის სხვა ქვეყნიდან პოლონეთში შემოსვლის შემდეგ.

  1. საზღვრები რუსეთთან, ბელარუსთთნ და უკრაინასთან

საზღვრები გახსნილია შემდეგ სასაზღვრო პუნქტებში:

– რუსეთთან: Bezledy and Grzechotki;

– ბელარუსთთან: Kuźnica, Bobrowniki, Terespol;

– უკრაინასთან: Dorohusk, Korczowa, Hrebenne, Medyka, Budomierz.

საზღვრის კვეთა შეუძლიათ მხოლოდ:

– პოლონეთის მოქალაქეებს, მათ მეუღლეებს, შვილებს ან პირებს, რომლებიც იმყოფებიან მათი მზრუნველობის ქვეშ;

– ევროკავშირის და EEA წევრი სახელმწიფოების და შვეიცარიის მოქალაქეებს, ასევე მათი მეუღლეებსა და შვილებს;

– პოლონური ბარათის (Karta Polaka)-ს მფლობელებს;

– დიპლომატებს და მათი ოჯახის წევრებს;

– პირებს, რომლებსაც აქვთ მუდმივი ან დროებითი საცხოვრებელი ადგილი პოლონეთის რესპუბლიკაში;

– უცხოელებს, რომლებსაც აქვთ მუშაობის უფლება პოლონეთში, ანუ უცხოელებმა, რომლებსაც აქვთ უფლება იმუშაონ იმავე პირობებით, როგორც პოლონეთის მოქალაქეები, სამუშაო ნებართვით, სეზონური მუშაობის ჩანაწერის შეტანის სერტიფიკატი, ან დეკლარაცია სამუშაოს შესრულების ნებართვის შესახებ იმ უცხოელთან, რომელიც ასრულებს მუშაობა პოლონეთის ტერიტორიაზე ან წარადგინეთ დოკუმენტები, რომლითაც დასაქმება დაიწყება საზღვრის გადაკვეთისთანავე;

– უცხოელები, რომლებიც მართავენ სატრანსპორტო საშუალებას, რომელიც განკუთვნილია ადამიანების ან საქონლის სატრანსპორტო საშუალებისთვის და მათი მოგზაურობა ხდება საქონლის ტრანსპორტირების ან მგზავრების ტრანსპორტირების პროფესიული საქმიანობის ნაწილში;

– მძღოლები, რომლებიც ასრულებენ საგზაო ტრანსპორტს საერთაშორისო საგზაო ტრანსპორტის ან საერთაშორისო კომბინირებული ტრანსპორტის შემადგენლობაში, რომელიც პოლონეთის ტერიტორიის გავლით სხვა სატრანსპორტო საშუალებებით მოგზაურობს, ვიდრე სატრანსპორტო საშუალებისთვის გამოყენებული მანქანა (ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის გამოყენებული ავტომობილი) დანარჩენი საზღვარგარეთ ხსენებულ საზღვარგარეთ, ხოლო სამუშაოს შესრულების შესვენების შემდეგ, კანონით გათვალისწინებულ გარემოებებში, მძღოლების სამუშაო დროის შესახებ);

– მოსწავლეები, სტუდენტები, ასპირანტურაში სწავლისა და სპეციალისტური განათლებისა და განათლების სხვა ფორმების მონაწილეები, ასევე პოლონეთში მომუშავე დოქტორანტები;

– მეცნიერები, რომლებიც ახორციელებენ კვლევას ან განვითარების სამუშაოებს პოლონეთში;

– უცხოელები, რომლებსაც აქვთ მუდმივი ბინადრობის ნებართვა ან გრძელვადიანი რეზიდენტის ევროკავშირის ბინადრობის ნებართვა, ევროკავშირის სხვა წევრი სახელმწიფოების ტერიტორიაზე, ევროპული თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების წევრი სახელმწიფო (EFTA) წევრი სახელმწიფოები – შეთანხმდნენ მხარეები ევროპის ეკონომიკური სივრცის შესახებ ან შვეიცარიის კონფედერაცია და მათი მეუღლეები და შვილები, როდესაც პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიის გავლით მოგზაურობენ, საცხოვრებლად ან საცხოვრებლად მიდიან. – საერთაშორისო ფრენის მგზავრები აეროპორტიდან, რომელიც მდებარეობს: მონტენეგრო, საქართველო, იაპონია, კანადა, ალბანეთი, სამხრეთ კორეა.

განსაკუთრებულ შემთხვევებში, რომლებიც არ არის მითითებული ზემოთ, სასაზღვრო სამსახურის უფროსის მეთაურმა, სასაზღვრო დაცვის მთავარი მეთაურის თანხმობის მიღების შემდეგ, შეიძლება ნება დართოს უცხოელს პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება.

ევროკავშირის გარე ქვეყნებიდან პოლონეთის რესპუბლიკაში შემოსული მგზავრები ექვემდებარებიან კარანტინს

მგზავრთა შემდეგი ჯგუფები კარანტინისგან თავისუფლდებიან:

– პოლონეთის მოქალაქეები, ევროკავშირის, EEA ან სხვა ქვეყნის მოქალაქეები, შვეიცარიის კონფედერაცია, აგრეთვე მათი მეუღლეები და შვილები; განთავისუფლებულია კარანტინისგან:

– უცხოელები, რომლებსაც აქვთ მუდმივი ბინადრობის ნებართვა ან ევროკავშირის გრძელვადიანი ბინადრობის ნებართვა ევროკავშირის სხვა ქვეყანაში, მათი მეუღლეები და შვილები, პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიის გავლით მოგზაურობისას, თავიანთ საცხოვრებელ ადგილს ან იმყოფებიან ევროკავშირის სხვა ქვეყანაში, EEA ან შვეიცარიაში. ;

– მოსწავლეები, სტუდენტები, ასპირანტურაში სწავლისა და სპეციალისტური განათლებისა და განათლების სხვა ფორმების მონაწილეები, ასევე პოლონეთში მომუშავე დოქტორანტები;

პირები, რომლებიც საზღვარს კვეთენ სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებით: თვითმფრინავების, მატარებლებისა და გემების ეკიპაჟები, პროფესიონალი მძღოლები, მომსახურებისა და ოფისების თანამშრომლები, პოლონეთის და მოკავშირე ჯარების ჯარისკაცები ;

– პირები, რომლებიც გადაკვეთენ საზღვარს დიპლომატიური პასპორტის საფუძველზე და მათი მეუღლეები და შვილები;

– ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ სასოფლო მეურნეობებზე საზღვრის ორივე მხარეს;

– რეკრეაციული ნავიგაციით დაკავებული პირები ევროკავშირის ან EEA პორტებს შორის;

– თვითმფრინავების მგზავრები, რომლებიც საერთაშორისო ფრენის დროს მუშაობენ აეროპორტიდან, რომელიც მდებარეობს: მონტენეგროში, საქართველოში, იაპონიაში, კანადაში, ალბანეთში, სამხრეთ კორეაში

კომენტარები

კომენტარი

სხვა სიახლეები