“იტალიის მიგრაციის კანონმდებლობის გზამკვლევი” – სახელმძღვანელო ქართველი ემიგრანტებისათვის 

“იტალიის მიგრაციის კანონმდებლობის გზამკვლევი”  პრაქტიკული სახელმძღვანელოა იტალიაში მცხოვრები ქართველი მიგრანტებისთვის და მოიცავს დეტალურ ინფორმაციას სხვადასხვა აქტუალურ საკითხზე, როგორიც არის ვიზა, ბინადრობის ნებართვა და მისი მოპოვება, სოციალური დაცვა, დასაქმებასთან დაკავშირებული საკითხები, ჯანდაცვა და ა.შ.

იტალიის მიგრაციის კანონმდებლობის გზამკვლევი“ შემუშავებულია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ENIGMMA 2 პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ICMPD.“

სახელმძღვანელოს ელექტრონული ვერსია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის უკვე ხელმისაწვდომია

კომენტარები

კომენტარი

სხვა სიახლეები