ახალი ამბები ისტორია და ისტორიები მხოლოდ ქართული

“შეიყრებოდეთ, დახვდებოდეთ, გალახავდეთ და ჩოხის სარტყელს და ქუდსაც წაართმევდეთ” – ერეკლე  II-ის ბრძანება თავადიშვილებს

„ნურავის გაეგლეჯინებით“, – მეფე ერეკლე II-ის ბრძანება თელაველი თავადიშვილებისა და სრულიად თელაველებისადმი მათი ქონების მძარცველებისგან დაცვის შესახებ.

მეფე ბრძანებით ავალებს მოსახლეობას, მძარცველებს წინააღმდეგობა გაუწიონ: „ერთობით თელაველნო… ამას წინათ ათ-ათი, თორმეტი ოქმი სხვა მიგვიცია თქვენთვის ამ საქმეზედა და ახლაც ამას გიბძანებთ, რომელმაც თქვენს ვენახზე, თქვენს მინდორზე, თქვენს ქერზე, პურზე, ბოსტანზე და ამგვარებზე ძალი მოინდომოს, შეიყრებოდეთ, დახვდებოდეთ, გალახავდეთ და ჩოხის სარტყელს და ქუდსაც წაართმევდეთ; ნურავის გაეგლეჯინებით, თორემ თუ ამაზე კიდევ თქვენ ჩვენთან მოჩივარნი გნახეთ: თქვენს თავადისშვილებს ათ ათს თუმანს წაგართმევთ, თუნდ ჩვენი ყულიხში (მცველი) იყოს, თუნდ დედოფლისა, ნურას გზით ნუ შეარჩენთ“.

▪ 1797 წლის 24 ივლისი

წყარო: საქართველოს ეროვნული არქივი

სხვა სიახლეები

ქართული დიასპორული ორგანიზაცია “ვივაჩე” საიუბილეო საქველმოქმედო კონცერტს გამართავს

Editor

23 ნოემბერს გიორგობას მხოლოდ საქართველოში აღნიშნავენ

Editor

ლელა გაბურის ლექსების კრებულის ფრანგული თარგმანის  “აი, იმ გზამდი…” პრეზენტაცია გაიმართება

Editor

საგრანტო პროგრამა: ,,დიასპორული ინიციატივების ხელშეწყობა”

Editor

გერმანიაში  ოთარ მაღრაძის  სოლო  კონცერტი გაიმართება

Editor

როგორ მივაღწიო წარმატებას?

Editor