ქართული ვაზის ჯიშის 521 დასახელება

ქართველები ვაზს „წმინდა“ მცენარედ თვლიდნენ. ამიტომ, ბუნებრივია განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობოდა ვაზის მოვლა – გაშენებას.

მსოფლიოში ცნობილია ვაზის 4000-მდე ჯიში. საქართველოში კი 500-ზე მეტი ვაზის ჯიშია აღრიცხული. ბევრი მათგანი მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე ხარობს, თუმცა არის ისეთი ჯიშები, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ერთეული სახით გვხვდება. ვაზის ჯიშების სიმრავლისა და მრავალფეროვნების თვალსაზრისით საქართველო უთუოდ გამორჩეული ქვეყანაა.

დღეს ქართული ვაზის 521 დასახელებას შემოგთავაზებთ, რომელთა უმრავლესობა, ალბათ არასდროს გსმენიათ.

1. აბისტაჯ თეთრი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

2. აბსუაჯ შავი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

3. აბშილური შავი სამეგრელო (მცირე გავრცელება)

4. აგაშკურ ვარდისფერი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

5. აგბიჯ შავი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

6. აგუტოლიჯ შავი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

7. ადანასური შავი იმერეთი (მცირე გავრცელება)

8. ადრეული თეთრი ქართლი (მცირე გავრცელება)

9. ავასირხვა თეთრი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

10. ავრეხი თეთრი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

11. ათასარკვა შავი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

12. ათინაური თეთრი გურია (მცირე გავრცელება)

13. ათურქუჯ თეთრი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

14. აკაბილიჯ თეთრი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

15. აკასაჯ თეთრი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

16. აკაბილ შავი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

17. აკუმშტალ შავი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

18. აკიდო შავი გურია (მცირე გავრცელება)

19. აკლიკ შავი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

20. აკომშტალ შავი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

21. აკუბასა შავი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

22. აკუშარ შავი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება).

23. ალადასტური შავი გურია (მცირე გავრცელება)

24. ალექსანდროული შავი რაჭა ფართო გავრც.

25. ალექსანდროული თეთრი თეთრი რაჭა (მცირე გავრცელება)

26. ალეში თეთრი ვარდისფერი რაჭა (მცირე გავრცელება)

27. ალმურა თეთრი თეთრი აჭარა (მცირე გავრცელება)

28. ალმურა შავი შავი აჭარა (მცირე გავრცელება)

29. ამგურჩალ შავი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება).

30. ამლახუ შავი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

31. ამოფხიჯ შავი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

32. ანდრეული თეთრი ქართლი (მცირე გავრცელება)

33. ანდრიასეული თეთრი ქართლი (მცირე გავრცელება)

34. ანდრიული თეთრი ქართლი (მცირე გავრცელება)

35. აპაპინჯ შავი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

36. აპუჯერა შავი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

37. აჯაპშ ვარდისფერი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

38. აჯემჩიღ ვარდისფერი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

39. აჯია ვარდისფერი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

40. აჯიგრა ვარდისფერი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

41. აჯკვაკვა თეთრი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

42. აჯხვატა თეთრი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

43. აჯყაფშ ვარდისფერი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

44. არაბეული თეთრი თეთრი რაჭა (მცირე გავრცელება)

45. არაბეული შავი შავი რაჭა (მცირე გავრცელება)

46. არაგვისპირული თეთრი ქართლი (მცირე გავრცელება)

47. ასურეთული შავი შავი ქართლი საკმ. გავრც.

48. აფხაზურა თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

49. აფხაზური შავი ლეჩხუმი (მცირე გავრცელება)

50. აცილმიჯ შავი აფხაზეთი მც. გავრც.

51. აყაფშ შავი აფხაზეთი მც. გავრც.

52. აშუღაჯ შავი აფხაზეთი მც. გავრც.

53. აჩკიკიჯ შავი აფხაზეთი მც. გავრც.

54. აძნიჯ შავი აფხაზეთი მც. გავრც.

55. აწლიჯ შავი აფხაზეთი მც. გავრც.

56. აჭანდრის წითელი შავი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

57. ახალაკი მუქი წითელი აჭარა (მცირე გავრცელება)

58. ახარდან შავი აფხაზეთი (მცირე გავრცელება)

59. ახუხუჯ შავი აფხაზეთი მც. გავრც.

60. ბადაგი მუქი ვადისფერი გურია (მცირე გავრცელება)

61. ბაზალეთური თეთრი იმერეთი (მცირე გავრცელება)

62. ბათომურა შავი აჭარა მც. გავრც.

63. ბაღის ყურძენი თეთრი აჭარა მც. გავრც.

64. ბახვა შავი რაჭა მც. გავრც.

65. ბახვას ყურძენი შავი გურია მც. გავრც.

66. ბეგლარის ყურძენი თეთრი რაჭა მც. გავრც.

67. ბელარანი შავი ლეჩხუმი (მცირე გავრცელება)

68. ბელაქნური თეთრი საინგილო (მცირე გავრცელება)

69. ბეჯანა თეთრი მესხეთი მც. გავრც.

70. ბეჯანაური თეთრი კახეთი მც. გავრც.

71. ბერბეშო შავი რაჭა მც. გავრც.

72. ბეროულა თეთრი რაჭა მც. გავრც.

73. ბერძულა შავი გურია მც. გავრც.

74. ბეწოურა შავი იმერეთი მც. გავრც.

75. ბზვანურა შავი იმერეთი მც. გავრც.

76. ბორჩალო შავი ქართლი მც. გავრც.

77. ბროლა თეთრი აჭარა მც. გავრც.

78. ბუა ყურძენი თეთრი კახეთი მც. გავრც.

79. ბუდეშური თეთრი თეთრი ქართლი მც. გავრც.

80. ბუდეშური წითელი წითელი კახეთი მც. გავრც.

81. ბუერა თეთრი კახეთი მც. გავრც.

82. ბუზა შავი ქართლი მც. გავრც.

83. ბურძღალა შავი აჭარა მც. გავრც.

84. ბურძღუმი შავი ქართლი მც. გავრც.

85. ბუტკო შავი აჭარა მც. გავრც.

86. ბუტკუა თეთრი რაჭა მც. გავრც.

87. გაბაშა თეთრი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

88. გაბეხაური თეთრი თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

89. გაბეხაური შავი შავი იმერეთი მც. გავრც.

90. გავაზური შავი კახეთი მც. გავრც.

91. გამოყვანილი შავი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

92. განახარული შავი ქართლი მც. გავრც.

93. გაღმამხარული შავი კახეთი მც. გავრც.

94. გოდაათური ღია შავი სამეგრელო მც. გავრც.

95. გომის თეთრი თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

96. გომის წითელი წითელი იმერეთი მც. გავრც.

97. გორგოული თეთრი აჭარა მც. გავრც.

98. გორულა თეთრი ქართლი საკმ. გავრც.

99. გორულა მწვანე თეთრი ქართლი ფართ. გავრც.

100. გრეხი თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

101. გრძელმტევანა თეთრი კახეთი მც. გავრც.

102. გრძელმტევნინანი თეთრი ქართლი მც. გავრც.

103. დაკიდულა თეთრი ქართლი მც. გავრც.

104. დამპალა შავი კახეთი მც. გავრც.

105. დანახარული მუქი წითელი ქართლი მც. გავრც.

106. დაქცეული შავი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

107. დედოფლის კითი თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

108. დევისთვალა თეთრი საინგილო მც. გავრც.

109. დიდმტეანა თეთრი საინგილო მც. გავრც.

110. დიდშავა შავი იმერეთი მც. გავრც.

111. დიღმურა წითელი ქართლი მც. გავრც.

112. დედათყურძენი თეთრი კახეთი მც. გავრც.

113. დონდლაბი შავი შავი იმერეთი მც. გავრც.

114. დორდღო თეთრი გურია მც. გავრც.

115. დუდღუში თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

116. დღვლაბე თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

117. ეგურძგული თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

118. ენაგეთის თეთრი თეთრი ქართლი მც. გავრც.

119. ენაგეთის წითელი შავი ქართლი მც. გავრც.

120. ენდელაძისეული შავი იმერეთი მც. გავრც.

121. ვაზისყბნის წითელი შავი კახეთი მც. გავრც.

122. ვაზისყბნის თეთრი თეთრი კახეთი მც. გავრც.

123. ვაიოს საფერავი შავი აჭარა მც. გავრც.

124. ვანის ჩხავერი ვარდისფერი იმერეთი მც. გავრც.

125. ვარდისფერა ღია ვარდისფერი კახეთი მც. გავრც.

126. ვარდისფერი ყურძენი მუქი ვადისფერი კახეთი მც. გავრც.

127. ვაციწვერა თეთრი გურია მც. გავრც.

128. ვერტყვიჭალის შავი შავი იმერეთი მც. გავრც.

129. ვერტყვიჭალის თეთრი თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

130. ვერნახი შავი სამეგრელო მც. გავრც.

131. ვირაყურძენი თეთრი ქართლი მც. გავრც.

132. ვორონა შავი გურია მც. გავრც.

133. ზაქათალის შავი მუქი ვადისფერი საინგილო მც. გავრც.

134. ზაქათალის წითელი წითელი საინგილო მც. გავრც.

135. ზენათური თეთრი გურია მც. გავრც.

136. ზერდაგი თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

137. თაკვერი დიდმარცვალა შავი კახეთი მც. გავრც.

138. თაკვერი პატალანთეული შავი კახეთი მც. გავრც.

139. თაკვერი ქართლის შავი ქართლი მც. გავრც.

140. თაკვერი საფერავისებური შავი კახეთი მც. გავრც.

141. თავდაკიდული თეთრი მესხეთი მც. გავრც.

142. თავცეცხლა ვარდისფერი მესხეთი მც. გავრც.

143. თავწითელა თეთრი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

144. თბილური თეთრი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

145. თეთრი ხარისთვალა თეთრი კახეთი მც. გავრც.

146. თეთრი მსხვილთვალა თეთრი კახეთი მც. გავრც.

147. თეთრა თეთრი აჭარა მც. გავრც.

148. თეთრა ლაბილაძის თეთრი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

149. თეთრი ყურძენი თეთრი გურია მც. გავრც.

150. თეთრი ჩხავერი თეთრი გურია მც. გავრც.

151. თეთრიშა თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

152. თვალდამწვრისეული თეთრი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

153. თითა კახური თეთრი კახეთი მც. გავრც.

154. თითა იმერული თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

155. თითა რაჭული თეთრი რაჭა მც. გავრც.

156. თითა მესხური თეთრი მესხეთი მც. გავრც.

157. თოვანი თეთრი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

158. თუთაში თეთრი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

159. თურვანდი თეთრი აჭარა მც. გავრც.

160. თქვაფუნა თეთრი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

161. თქვლაფა თეთრი გურია მც. გავრც.

162 .თქლაფა თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

163. თხლაფა თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

164. თხმორულა თეთრი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

165. თხურთხუ თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

166. ინგილოური თეთრი კახეთი მც. გავრც.

167. ინსტიტუტის გრძელმტევანა თეთრი კახეთი მც. გავრც.

168. იყალთოს წითელი შავი კახეთი მც. გავრც.

169. კაბისტონი შავი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

170. კაიკაციშვილისეული თეთრი თეთრი აჭარა მც. გავრც.

171. კაკნატელა თეთრი გურია მც. გავრც.

172. კამური შავი შავი გურია მც. გავრც.

173. კამური თეთრი თეთრი გურია მც. გავრც.

174. კაპიტა წითელი ქართლი მც. გავრც.

175. კაპისტონი მეგრული თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

176. კაპისტონი მრგვალი შავი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

177. კაპისტონი თეთრი თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

178. კაპისტონი გაღმოური თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

179. კაპისტონი წიწილიანი თეთრი გურია მც. გავრც.

180. კასპური თეთრი თეთრი ქართლი მც. გავრც.

181. კატური თეთრი გურია მც. გავრც.

182. კახის თეთრი თეთრი კახეთი მც. გავრც.

183. კახის წითელი შავი კახეთი მც. გავრც.

184. კახის ყურძენი თეთრი კახეთი მც. გავრც.

185. კახური თეთრი თეთრი კახეთი მც. გავრც.

186. კაჭიჭი შავი აფხაზეთი მც. გავრც.

187. კეთილური შავი სამეგრელო მც. გავრც.

188. კერთოლი შავი სამეგრელო მც. გავრც.

189. კეშელავას თეთრი თეთრი გურია მც. გავრც.

190. კეხვა ვარდისფერი ქართლი მც. გავრც.

191. კვაწახურა თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

192. კვირისთავა თეთრი აჭარა მც. გავრც.

193. კიამოხტა თეთრი აფხაზეთი მც. გავრც.

194. კიბურა ვარდისფერი აჭარა მც. გავრც.

195. კიკაჩა შავი წითელი გურია მც. გავრც.

196. კიკაჩა თეთრი თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

197. კირწმაგარა შავი რაჭა მც. გავრც.

198. კირწწითელა შავი აჭარა მც. გავრც.

199. კლარჟული თეთრი აჭარა მც. გავრც.

200. კლდის წითელი შავი მესხეთი მც. გავრც.

201. კლერტმაგარა შავი იმერეთი მც. გავრც.

202. კოლოში შავი სამეგრელო მც. გავრც.

203. კორტნულა შავი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

204. კორძალა წითელი გურია-აჭარა მც. გავრც.

205. კოცხანა შავი გურია მც. გავრც.

206. კრახუნა თეთრი თეთრი იმერეთი ფართ. გავრც.

207. კრახუნა შავი შავი იმერეთი მც. გავრც.

208. კუდურაული თეთრი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

209. კუმსი თეთრი თეთრი კახეთი მც. გავრც.

210. კუმსი შავი შავი კახეთი მც. გავრც.

211. კუმსი ყვითელი ყვითელი კახეთი მც. გავრც.

212. კუმუშა წითელი გურია მც. გავრც.

213. კუნძა თეთრი თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

214. კუნძა შავი შავი იმერეთი მც. გავრც.

215. კუპრაშვილისეული შავი იმერეთი მც. გავრც.

216. კურკენა თეთრი კახეთი მც. გავრც.

217. კუტალა შავი სამეგრელო მც. გავრც.

218. ლაგილური თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

219. ლაკი თეთრი ქართლი მც. გავრც.

220. ლაკოაჯ მუქი ლურჟი აფხაზეთი მც. გავრც.

221. ლეკური ყურძენი შავი კახეთი მც. გავრც.

222. ლივანურა თეთრი თეთრი აჭარა მც. გავრც.

223. ლივანურა შავი შავი აჭარა მც. გავრც.

224. მაგარა შავი აჭარა მც. გავრც.

225. მაგანაკური წითელი გურია მც. გავრც.

226. მაისა თეთრი გურია მც. გავრც.

227. მამუკას საფერე შავი იმერეთი მც. გავრც.

228 .მამუკა ვაზი შავი იმერეთი მც. გავრც.

229 .მანდიკოური წითელი გურია მც. გავრც.

230. მარგული საფერე შავი იმერეთი მც. გავრც.

231 .მარნეულის ადრეულა თეთრი ქართლი მც. გავრც.

232. მარნეულის შავი შავი ქართლი მც. გავრც.

233. მარჟენი ვარდისფერი ვარდისფერი კახეთი მც. გავრც.

234. მაური თეთრი თეთრი გურია მც. გავრც.

235. მაღლარი შავი იმერეთი მც. გავრც.

236. მაღრანული შავი იმერეთი მც. გავრც.

237. მაჩანოური შავი იმერეთი მც. გავრც.

238. მაჩანოური წითელი იმერეთი მც. გავრც.

239. მაჭყვატური შავი სამეგრელო მც. გავრც.

240. მახათური წითელი გურია მც. გავრც.

241. მახვატელი თეთრი აფხაზეთი მც. გავრც.

242. მგალობლიშვილი შავი იმერეთი მც. გავრც.

243. მეგრელაური თეთრი რაჭა მც. გავრც.

244. მეკრენჩხულა თეთრი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

245. მეკრენჩხი შავი აჭარა მც. გავრც.

246. მელიკუდა თეთრი ქართლი ფართ. გავრც.

247. მელანისეული შავი იმერეთი მც. გავრც.

248. მენჟიანთეული შავი კახეთი მც. გავრც.

249. მირზანული თეთრი თეთრი კახეთი მც. გავრც.

250. მისკიეთა თეთრი კახეთი მც. გავრც.

251. მკვრივი ყურძენი თეთრი ქართლი მც. გავრც.

252. მორცხულა შავი აჭარა მც. გავრც.

253. მოსავლიანი შავი კახეთი მც. გავრც.

254. მოქათური წითელი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

255. მსხვილთვალა თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

256. მსხვილთვალა თეთრი თეთრი კახეთი მც. გავრც.

257. მსხვილთვალა შავი შავი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

258. მსხვილკუმფხალა თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

259. მტევანდიდი შავი გურია მც. გავრც.

260. მტრედისფერა შავი იმერეთი მც. გავრც.

261. მტრედისფეხა წითელი გურია მც. გავრც.

262. მურადოული თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

263. მუხამწვანე თეთრი ქართლი მც. გავრც.

264. მუხიშხა შავი სამეგრელო მც. გავრც.

265. მუჟურეთული შავი რაჭა-ლეჩხუმი საკმ. გავრც.

266. მცვივანი კახური თეთრი კახეთი მც. გავრც.

267. მცვივანი ადრეულა თეთრი კახეთი მც. გავრც.

268. მცვივანი პატალანთეული თეთრი კახეთი მც. გავრც.

269. მცვივანი იმერული თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

270. მცვივანი რაჭული თეთრი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

271. მცვივანი გურული წითელი გურია მც. გავრც.

272. მწვანე კახური თეთრი კახეთი მც. გავრც.

273. მწვანე ყვითელი ყვითელი კახეთი მც. გავრც.

274. მწვანურა თეთრი აჭარა მც. გავრც.

275. მწვანე აჭარული თეთრი აჭარა მც. გავრც.

276. მწვანე ავრეხი თეთრი ქართლი მც. გავრც.

277. მწვანე იმერული თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

278.მწვანე რაჭული თეთრი რაჭა მც. გავრც.

279. მწკლარტა შავი კახეთი მც. გავრც.

280. მჭკნარა დონდღლაბი თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

281. მხარგრძელი თეთრი კახეთი მც. გავრც.

282. მხარგრძელი ყვითელი თეთრი კახეთი მც. გავრც.

283. ნათელა თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

284. ნაკუთვნეული შავი რაჭა მც. გავრც.

285. ნაშენება შავი გურია მც. გავრც.

286. ნაცარა შავი რაჭა მც. გავრც.

287. ნოშრიო შავი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

288. ობჩური შავი შავი იმერეთი მც. გავრც.

289. ორბელური შავი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

290. ორჟოხული თეთრი აჭარა მც. გავრც.

291. ოფოფი თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

292. ოფოურა შავი გურია მც. გავრც.

293. ოხტოურა თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

294. ოქროულა თეთრი კახეთი მც. გავრც.

295. ოქონა თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

296. ოცხანური საფერე შავი იმერეთი საკმ. გავრც.

297. ოჟალეში შავი სამეგრელო საკმ. გავრც.

298. ოჟალეში გურიის შავი გურია მც. გავრც.

299. პაატასეული წითელი კახეთი მც. გავრც.

300. პანეში შავი სამეგრელო მც. გავრც.

301. პაპასკირი შავი კახეთი მც. გავრც.

302. პეტრიჯი შავი აფხაზეთი მც. გავრც.

303. პირღებულა თეთრი თეთრი ქართლი მც. გავრც.

304. პირღებულა შავი შავი ქართლი მც. გავრც.

305. პირღებულა ვარდისფერი ვარდისფერი ქართლი მც. გავრც.

306. პოვნილი მუქი წითელი აჭარა მც. გავრც.

307. პუმპულა შავი სამეგრელო მც. გავრც.

308. ჯღია მუქი წითელი კახეთი მც. გავრც.

309. ჯღია საგვიანო შავი კახეთი მც. გავრც.

310. რაბათის წითელი შავი იმერეთი მც. გავრც.

311. რკო შავი შავი იმერეთი მც. გავრც.

312. რკო თეთრი თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

313. რქაწითელი თეთრი კახეთი ფართ. გავრც.

314. რცხილი შავი გურია მც. გავრც.

315. საადრეო თეთრი თეთრი ქართლი მც. გავრც.

316. საბატონო თეთრი ქართლი მც. გავრც.

317. საირმულა თეთრი ლეჩხუმი მც. გავრც.

318. საკმიელა თეთრი გურია მც. გავრც.

319. საკნატურა თეთრი გურია მც. გავრც.

320. საკუმა თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

321. სალიკლევი შავი აჭარა მც. გავრც.

322. სამარხი თეთრი გურია მც. გავრც.

323. სამაჭრო თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

324. სამაჭრია შავი იმერეთი მც. გავრც.

325. სამჩხავერა წითელი გურია მც. გავრც.

326. სამადაშვილისეული წითელი კახეთი მც. გავრც.

327. სამჭაჭა შავი იმერეთი მც. გავრც.

328. საფარეული თეთრი მესხეთი მც. გავრც.

329. საფერავი თეთრი შავი კახეთი ფართ. გავრც.

330. საფერავი ბუდეშურისებური შავი კახეთი მც. გავრც.

331. საფერავი ფაჩხა შავი კახეთი მც. გავრც.

332. საფერავი ატენის შავი ქართლი მც. გავრც.

333. საფერავი ბეჯაშვილის შავი ქართლი მც. გავრც.

334. საფერავი მეჟვრისხევის შავი ქართლი მც. გავრც.

335. საფერავი გურიის შავი გურია მც. გავრც.

336. საფერავი აჭარული შავი აჭარა მც. გავრც.

337. საფერავი მსხვილმარცვალა შავი კახეთი მც. გავრც.

338. საფენა თეთრი კახეთი მც. გავრც.

339. საღვინე წითელი შავი კახეთი მც. გავრც.

340. საჩურჩხლე თეთრი კახეთი მც. გავრც.

341. საწური შავი აჭარა მც. გავრც.

342. სიმონასეული შავი კახეთი მც. გავრც.

343. სიონის თეთრი თეთრი ქართლი მც. გავრც.

344. სირგულა თეთრი კახეთი მც. გავრც.

345. სუფრის თეთრი თეთრი კახეთი მც. გავრც.

346. სხალთაური თეთრი აჭარა მც. გავრც.

347. სხილათუბანი შავი გურია მც. გავრც.

348. ტაგიძურა შავი აჭარა მც. გავრც.

349. ტატლიჯი შავი აფხაზეთი მც. გავრც.

350. ტატანაური ვარდისფერი ქართლი მც. გავრც.

351. ტყის ვაზი შავი აჭარა მც. გავრც.

352. ტყის ყურძენა შავი აჭარა მც. გავრც.

353. უსახელოური შავი რაჭა-ლეჩხუმი საკმ. გავრც.

354. უსახელოური ვარდისფერი ვარდისფერი იმერეთი მც. გავრც.

355. უსახელო წითელი შავი სამეგრელო მც. გავრც.

356. უჩაჭუბური შავი სამეგრელო მც. გავრც.

357. უჩახარდანი შავი სამეგრელო მც. გავრც.

358. უცნობი შავი შავი კახეთი მც. გავრც.

359. უცნობი თეთრი თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

360. უწყვეტი თეთრი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

361. ფართალა თეთრი თეთრი ქართლი მც. გავრც.

362. ფართალა შავი შავი ქართლი მც. გავრც.

363. ფაჩხატა შავი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

364. ფეროვანი შავი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

365. ფეროვანი პატარიძის ვარდისფერი იმერეთი მც. გავრც.

366. ფერუანი შავი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

367. ფითრა თეთრი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

368. ქართული საადრეო თეთრი კახეთი მც. გავრც.

369. ქართლური ჭროღა წითელი ქართლი მც. გავრც.

370. ქართულა თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

371. ქაქიტაური თეთრი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

372. ქაქუთურა თეთრი გურია მც. გავრც.

373. ქველოური შავი იმერეთი მც. გავრც.

374. ქვიშხური (გორული მწვანე) თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

375. ქისი თეთრი კახეთი მც. გავრც.

376. ქისტაურული შავი შავი კახეთი მც. გავრც.

377. ქიშური საადრეო თეთრი ქართლი მც. გავრც.

378. ქიშური თეთრი თეთრი ქართლი მც. გავრც.

379. ქიშური შავი შავი ქართლი მც. გავრც.

380. ქიშური მსხვილმარცვალა თეთრი ქართლი მც. გავრც.

381. ქორქაულა შავი აჭარა მც. გავრც.

382. ქურთას ვარდისფერი ვარდისფერი ქართლი მც. გავრც.

383. ქციის თეთრი თეთრი ქართლი მც. გავრც.

384. ქციის შავი შავი ქართლი მც. გავრც.

385. ღარიბა თეთრი თეთრი ქართლი მც. გავრც.

386. ღარიბა შავი შავი ქართლი მც. გავრც.

387. ღვანურა შავი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

388. ღვინის თეთრი თეთრი კახეთი მც. გავრც.

389. ღვინის წითელი შავი კახეთი მც. გავრც.

390. ღორისთვალა შავი იმერეთი მც. გავრც.

391. ღრუბელა ქართლის ღრუბლის ფერი ქართლი მც. გავრც.

392. ღრუბელა კახური ღრუბლის ფერი კახეთი მც. გავრც.

393. ღრუბელა იმერული ღრუბლის ფერი იმერეთი მც. გავრც.

394. ყვირა შავი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

395. ყითელი ცხენისძუძუ თეთრი კახეთი მც. გავრც.

396. ყორნისთვალა შავი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

397. შაბა თეთრი ქართლი მც. გავრც.

398. შავბარდა შავი იმერეთი მც. გავრც.

399. შავი ყურძენი შავი კახეთი მც. გავრც.

400. შავი ამლახუ შავი აფხაზეთი მც. გავრც.

401. შავთხილა შავი კახეთი მც. გავრც.

402. შავკაპიტო შავი ქართლი მც. გავრც.

403. შავშურა თეთრი აჭარა მც. გავრც.

404. შავყურძენა შავი იმერეთი მც. გავრც.

405. შავჩხავერა შავი გურია მც. გავრც.

406. შემოდგომის შავი შავი იმერეთი მც. გავრც.

407. შირაკენი თეთრი ქართლი მც. გავრც.

408. შიშველი შავი აჭარა მც. გავრც.

409. ჩაკმაშურა თეთრი კახეთი მც. გავრც.

410. ჩეკოლოში თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

411. ჩეპეში წითელი გურია მც. გავრც.

412. ჩერგვალი თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

413. ჩეში თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

414. ჩეჭკიში თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

415. ჩეჭიფეში თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

416. ჩეხარდანი თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

417. ჩინური თეთრი ქართლი ფართ. გავრც.

418. ჩინური შავი შავი ქართლი მც. გავრც.

419. ჩინური ავრეხი თეთრი ქართლი მც. გავრც.

420. ჩიტისთვალა თეთრი თეთრი კახეთი მც. გავრც.

421. ჩიტისთვალა ქართლის თეთრი ქართლი მც. გავრც.

422. ჩიტისთვალა შავი შავი კახეთი მც. გავრც.

423. ჩიტისთვალა ბოდბური თეთრი კახეთი მც. გავრც.

424. ჩიტისთვალა აჭარული შავი აჭარა მც. გავრც.

425. ჩიღვინაური თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

426. ჩიჩკიში თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

427. ჩხაბერძულა შავი სამეგრელო მც. გავრც.

428. ჩხავერი შავი გურია ფართ. გავრც.

429. ჩხინკოური თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

430. ჩხინკილოური თეთრი გურია მც. გავრც.

431. ჩხოროკუნი წითელი სამეგრელო მც. გავრც.

432. ჩხუში შავი სამეგრელო მც. გავრც.

433. ჩხუჩეში თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

434. ცანაფითა შავი გურია მც. გავრც.

435. ცვითე თეთრი აჭარა მც. გავრც.

436. ცივჩხავერა შავი გურია მც. გავრც.

437. ცივჩხავერა ვარდისფერი ვარდისფერი გურია მც. გავრც.

438. ცისფერერულა რუხი გურია მც. გავრც.

439. ციცქა გაბეხაური თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

440. ციცქა საჩხერული თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

441. ციცქა თეთრი იმერეთი ფართ. გავრც.

442. ცოლიკაური თეთრი იმერეთი ფართ. გავრც.

443. ცოლიკაური მსხვილთვალა თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

444. ცოლიკაური გრძელმარცვალა თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

445. ცოლიკაური კოხიძის თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

446. ცრუ ცოლიკაური თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

447. ცხენისძუძუ კახური თეთრი კახეთი მც. გავრც.

448. ცხენისძუძუ თეთრი თეთრი მესხეთი მც. გავრც.

449. ცხენისძუძუ შავი შავი მესხეთი მც. გავრც.

450. ცხენისძუძუ აჭარული შავი აჭარა მც. გავრც.

451. ცხენისძუძუ აფხაზური შავი აფხაზეთი მც. გავრც.

458. ძველი ობჩური შავი იმერეთი მც. გავრც.

459. ძველი სამაჭრე შავი იმერეთი მც. გავრც.

460. ძიგანიძე შავი იმერეთი მც. გავრც.

461. ძიგანოური შავი იმერეთი მც. გავრც.

462. ძირაგეულის შავი შავი იმერეთი მც. გავრც.

463. ძუვანი თეთრი კახეთი მც. გავრც.

464. წალენჟიხის თეთრი თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

465. წვინდირხვა შავი აფხაზეთი მც. გავრც.

466. წვიტე თეთრი აჭარა მც. გავრც.

467. წვრილმარცვალა თეთრი თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

468. წითელი ვაზი წითელი ქართლი მც. გავრც.

469. წითელოური წითელი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

470. წითლანი ვარდისფერი გურია მც. გავრც.

471. წირქვალი თეთრი თეთრი იმერეთი მც. გავრც.

472. წირქვანი თეთრი ქართლი მც. გავრც.

473. წმინდა თეთრი თეთრი რაჭა-ლეჩხუმი მც. გავრც.

474. წნორის თეთრი თეთრი კახეთი მც. გავრც.

475. წობენურა თეთრი კახეთი მც. გავრც.

476. წულუკიძის თეთრა თეთრი რაჭა მც. გავრც.

477. წყობილა შავი კახეთი მც. გავრც.

478. ჭანკილოური შავი იმერეთი მც. გავრც.

479. ჭიჭიეთის თეთრა თეთრი გურია მც. გავრც.

480. ჭეჭიბერა თეთრი აჭარა მც. გავრც.

481. ჭვარტალა თეთრი კახეთი მც. გავრც.

482. ჭვიტილური თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

483. ჭითაში წითელი სამეგრელო მც. გავრც.

484. ჭიპაკური შავი აჭარა მც. გავრც.

485. ჭოდი შავი აჭარა მც. გავრც.

486. ჭოტიში შავი სამეგრელო მც. გავრც.

487. ჭროღა კახური თეთრი კახეთი მც. გავრც.

488. ჭროღა ქართლის თეთრი ქართლი მც. გავრც.

489. ჭუბერი თეთრი სამეგრელო მც. გავრც.

490. ჭუბულო შავი ლეჩხუმი მც. გავრც.

491. ჭუმუტა შავი გურია მც. გავრც.

492. ჭყაპა თეთრი ქართლი მც. გავრც.

493. ჭყარტალა თეთრი ქართლი მც. გავრც.

494. ხარისთვალა თეთრი თეთრი კახეთი მც. გავრც.

495. ხარისთვალა შავი შავი კახეთი მც. გავრც.

496. ხარისთვალა ქართლის თეთრი ქართლი მც. გავრც.

497. ხარისთვალა მესხური თეთრი მესხეთი მც. გავრც.

498. ხარისთვალა კოლხური მუქი ვარდისფერი იმერეთი მც. გავრც.

499. ხარისთვალა აჭარული შავი აჭარა მც. გავრც.

500. ხაფშირა მოყვ. მომწვანო აფხაზეთი მც. გავრც.

501. ხემხუ შავი გურია მც. გავრც.

502. ხითერი (უღია) შავი იმერეთი მც. გავრც.

503. ხიხვი ლეჩხუმის თეთრი ლეჩხუმი მც. გავრც.

504. ხიხვი რაჭული თეთრი რაჭა მც. გავრც.

505. ხიხვი (ჟანანურა) თეთრი კახეთი მც. გავრც.

506. ხოტეურა შავი რაჭა მც. გავრც.

507. ხოფათური თეთრი რაჭა მც. გავრც.

508. ხოჟისთოლი შავი სამეგრელო მც. გავრც.

509. ხროგი შავი რაჭა მც. გავრც.

510. ხუნალიჯი თეთრი აფხაზეთი მც. გავრც.

511. ხუპინიჯი მომწვ. მოყითალო აფხაზეთი მც. გავრც.

512. ხუტუნიჯი თეთრი აფხაზეთი მც. გავრც.

513. ხუშია თეთრი თეთრი გურია მც. გავრც.

514. ხუშია შავი შავი გურია მც. გავრც.

515. ჟავახეთურა თეთრი აჭარა მც. გავრც.

516. ჟანი შავი გურია მც. გავრც.

517. ჟანი ნაკაშიძის შავი გურია მც. გავრც.

518. ჟანი ციხური შავი გურია მც. გავრც.

519. ჟაჭვაძისეული შავი კახეთი მც. გავრც.

520. ჟვარი თეთრი ქართლი მც. გავრც.

521. ჟინეში შავი აჭარა მც. გავრც.

კომენტარები

კომენტარი

სხვა სიახლეები