ამბავი ტელეფონის შესახებ – 1877 წელი 

“ერთ ბერლინელ ნემეცს ისეთი მაშინა მოუგონია, რომლის შემწეობითაც ორ კაცს, სამი ვერსის სივრცეზედ მოშორებულებს, ის ადვილად შეუძლიანთ თურმე ერთმანეთთან მასლაათი, თითქო ერთს ოთახში სხედანო, ამ მაშინას ტელეфონი ჰქვიან სახელად და ბერლინში ის ხმარებაშიაც შემოუღიათ.”

ძველი ქართული რეკლამა • კარიკატურა-ს ფოტო.

კომენტარები

კომენტარი

სხვა სიახლეები